There was an error in this gadget

Monday, 12 December 2011

Latihan 1

Salin semula ayat di bawah ini menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai.


1          baju itu berbau busuk.

           _______________________________________.


2         isi buah tembikai berwarna merah.

           _______________________________________.


3         saya suka bermain bola sepak.

           _______________________________________.


4         rumah saya sangat bersih.

           _______________________________________.


5         kereta ayah saya berwarna hijau.

           ______________________________________.

No comments:

Post a Comment